Jaukus šeštadienio vakaras subtilioje Biržų Rotary klubo 15 metų veiklos sukakties šventėje.

Kunigaikščio ir kunigaikštienės iškilmingas pasveikinimas, edukacija apie XVII amžiaus kunigaikščių aprangos subtilybes, viduramžių šokių žingsnelių pamokos, pažintis su to meto kosmetika, o dar vynų ir patiekalų degustacija bei daugiau nei 10 sekundžių pozavimas priešais senovinį fotoaparatą.

Šilti ir smagūs pirmojo Biržų Rotary klubo prezidento Viktoro Rinkevičiaus prisiminimai apie įgyvendintus prasmingus projektus ir rotarietišką draugystę. Tylos minute pagerbtas neseniai kalnuose žuvęs Mindaugas Leskauskas, kuris buvo vienas pirmųjų Biržuose įsteigto klubo narių.

Į dabarties laiką perkėlė gitaros stygomis ir Vigilijos Frankienės balsu skambėjusi šių metų tema „Imagine Rotary". Atlikėja Biržuose moko ukrainietes mergaites groti gitaromis, kurias nupirko Biržų Rotary klubas kartu su Norvegijos Sandefjord Ost Rotary klubu. Muzikos pamokos suteikia naujas žinias, įgūdžius, draugus ir nusiraminimą, kurio taip reikia nuo karo pabėgusiems vaikams.

Jaunos sukakties proga klubo pasveikinti atvyko Lietuvos Rotary apygardos 1462 valdytoja Jurgita Turulienė, Kupiškio Rotary klubas, kuris yra Biržų Rotary klubo krikštatėvis. Kitų krikštatėvių, Sandefjord Ost Rotary klubo, sveikinimai pasiekė elektroniniu paštu su užkoduota tikra rotarietiška draugyste: „if you have a project were we can contribute – please tell us" (jei turite projektą, prie kurio galime prisidėti, prašome pranešti).

Iškilmingoje aplinkoje valdytoja Jurgita Turulienė įteikė Nacionalinius Rotary apdovanojimus Biržų Rotary klubo iždininkei Reginai Lučinskienei ir Kupiškio Rotary klubo Past Prezidentui Zigmantui Aleksandravičiui.