Rotary apygardos 1462 klubų 2023-2024 m. prezidentų ir pareigūnų mokymų planas, susitikimų grafikas, atsakingi asmenys.