„Susidūrus neišmanymui ir protui, paprastai neišmanymas yra agresorius“
/Paul P. Harris/
 
 
Mielos Rotary International Apygardos 1462 sesės ir Gerbiami broliai,
 
 
Esame 21 amžiaus liudytojai beprotybės demokratijos ir vakarų vertybių keliu pasukusioje Ukrainoje. Agresija visada buvo, yra ir bus beprotybė. Tačiau ir šis agresorius, jau antras mėnuo vykdantis genocidą prieš ukrainiečių tautą, įsitikins -  nusikaltimams žmonijai nėra senaties termino. Todėl neabejojame, jog visi Rotary savanoriškos tarnystės prioritetai turi būti nukreipti į pagalbą bei paramą didvyriškai ukrainiečių tautai, kovojančiai už savo ir Lietuvos laisvę.
 
Tačiau šiandien neturime pamiršti žmogaus, prieš 117-a metų davusio pradžią mūsų organizacijai ir sukūrusio pirmąjį pasaulyje socialinį tinklą - Rotary International – Paul P. Harris. Visi puikiai suprantame - žinoti Rotary istoriją yra kiekvieno rotariečio pareiga ir garbės reikalas, o nedokumentuoti ir neįamžinti darbai nugrimzta į nebūtį.
Mes, Palangos Rotary klubo broliai, subrandinome idėją įamžinti Rotary International pradininko Paul P. Harris atminimą, pastatant jam paminklą Palangos Rotary klubo įkurtame ir šiandien sėkmingai vystomame Palangos skulptūrų parke. Šis parkas yra Palangos miesto centrinėje dalyje, grafų Tiškevičių alėjoje (šalia Palangos Koncertų salės). Suderinus atitinkamus projekto vystymo dokumentus, šių metų balandžio 5 d. jau buvo pradėti statybos darbai. Dalyvaujant Rotary International Apygardos 1462 2021/2022 valdytojui Evaldui Vaineikiui, Palangos miesto merui Šarūnui Vaitkui ir daugeliui kitų garbingų svečių buvo įkasta paminklo statybų pradžios kapsulė bei suformuotas pamatas postamentui.
 
Šio projekto finansinė sąmata yra 30 000 eurų. Palangos Rotary klubas yra atidaręs sąskaitą Nr. LT677180600006700973 Šiaulių banke, į kurią pravedėme 10 proc. projekto lėšų.
 
Maloniai prašome visų Rotary International Apygardos 1462 klubų, esant galimybei, solidariai prisidėti prie šito kilnaus tikslo ir pervesti lėšas Paul P. Harris paminklo statybai.
 
2022 m. balandžio 19 d. 18 val. organizuojame postamento paminklui pastatymo iškilmingą ceremoniją Paul P. Harris 154-ųjų gimimo metinių proga.
 
Visus norinčius ir galinčius rotariečius šia istorine Apygardai 1462 proga kviečiame atvykti į Palangą ir joje sudalyvauti.
 
 
2021/2022 metų Palangos RK prezidentas prof. dr. Arvydas Martinkėnas
 
2022/2023 metų Palangos RK prezidentas Aurimas Gečas