Praeitą savaitę 5 Ukrainos kariai baigė 3 savaičių reabilitaciją Druskininkuose ir išvyko atgal į Ukrainą, o 3 kariai, kuriems buvo atliktas galūnių protezavimas, vis dar atlieka reabilitaciją Kaune.
 
Artimiausiu metu, gavus leidimus, 10 Ukrainos karių atvyks į Druskininkus pradėti reabilitacijos programą.
 
Nuoširdus ačiū Lietuvos Rotary Apygardai ir asmeniškai Kauno Romuvos Rotary klubo broliui Raimondui Krištaponiui, ICC Lietuva - Ukraina pirmininkui Rimantui Januševičiui ir Apygardos Valdytojai Jurgitai Turulienei už organizuotą ir Apygardos lėšomis finansuotą 21 dienos reabilitaciją penkiems kariams iš Ukrainos.

Druskininkų Rotary klubo broliai pasirūpino, kad ukrainiečiai atsigautų, sustiprėtų emociškai ir psichologiškai. Organizavome 4 susitikimus su mūsų klubo broliais. Pasirūpinome ukrainiečių išvykomis į Kauną (aplankant Alytų, Elektrėnus) bei į Vilnių (užsukant į Trakus, Merkinę, Liškiavą), kad besigydantys kariai susipažintų ir su Lietuvos istorinėmis vietomis. 

Baigiantis reabilitacijai, 2022 09 19 d. organizuotas bendras susitikimas ir ukrainiečių išlydėjimas. Apygardos Valdytoja Jurgita įteikė simbolines ir prasmingas dovanas išvykstantiems kariams, aptarėme būsimos pagalbos teikimą. Su didžiausiomis viltimis tikimės, kad sekantis susitikimas bus jau Ukrainoje, iškovojusioje laisvę ir nepriklausomybę.

Do Peremogi! Iki Pergalės!

Druskininkų RK