Spalio 14 d. Vilniaus universitete vyko Rotary Apygardos 1462 konferencija - Visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo aptarti pagrindiniai organizacijos klausimai:

Įvertinta praėjusių metų RI 1462 Apygardos Valdytojo Evaldo Vaineikio veiklos ataskaita.

  • Pristatytas RI 1462 Apygardos Valdytojos Jurgitos Turulienės einamųjų Rotary metų veiklos planas.
  • RI 1462 Apygardos atstovu į Teisėkūros tarybą išrinktas Vygintas Grinis, pakaitiniu atstovu Antanas Čepys.
  • Nominacinio komiteto 2025 - 2026 m. RI Apygardos 1462 Valdytojui rinkti burtu keliu išrinkti šie Rotary klubai:

Vilniaus kraštas: Pagrindinis klubas - Laisvė E - RK, Pakaitinis klubas - Vytis RK. 

Kauno kraštas: Pagrindinis klubas - Raseinių RK, Pakaitinis klubas - Kauno „Sumus" RK. 

Klaipėdos kraštas: Pagrindinis klubas - Tauragės RK, Pakaitinis klubas - Šilutės RK. 

Šiaulių kraštas: Pagrindinis klubas - Šiaulių RK, Pakaitinis klubas - Mažeikių RK. 

Panevėžio kraštas: Pagrindinis klubas - Ukmergės RK, Pakaitinis klubas Panevėžio RK. 

  • Pristatyti Patariamosios tarybos atstovai: IPDG Evaldas Vaineikis ir PDG Arūnas Burkšas.
  • Patvirtintas išrinktasis RI 1462 Apygardos Valdytojas Marius Grigelionis.
  • Iš 59 Apygardos klubų dalyvavo 50-ies klubų prezidentai ir atstovai.
  • Apygardos konferencijoje buvo papildyti mūsų „Rotary International Apygardos 1462" įstatai:

- Atsižvelgiant į Rotary International sprendimus, kuriais Rotary organizacija apjungia ir Rotaract klubus, Lietuvos Rotaract klubai pradedami integruoti į mūsų Apygardą, nustatant jiems asocijuoto nario statusą. 

- Apygardoje įteisinta Vicevaldytojo pareigybė. Vicevaldytoją pasirinks Išrinktasis Valdytojas iš buvusių Apygardos Valdytojų tarpo, jį pristatys kartu su kitais savo „komandos" nariais PETS metu. Vicevaldytojas pavaduotų Valdytoją, kai jis dėl susidariusių aplinkybių negalėtų vykdyti savo pareigų. 

- Praplėstos Valdybos teisės, ji rengia ir tvirtina Apygardos strateginį ir veiklos planus. Įteisinta galimybė rengti susirinkimus nuotolinėmis ryšio priemonėmis.

Pakeistų įstatų tekstas bus patalpintas svetainėje, kai tik jie bus notaro patvirtinti ir užregistruoti Registrų Centre.