Rotary Lietuvoje
Rotary yra pasaulinė organizacija, kurią sudaro 1,2 mln. narių - problemų sprendėjų, kurie keičiasi idėjomis ir imasi veiksmų, kad sukurtų ilgalaikius pokyčius mūsų bendruomenėse. Rotary nariai naudoja savo lyderystę ir kompetenciją socialinių problemų sprendimui. 
 
 
Pirmasis Lietuvos Rotary klubas įkurtas 1934 m. spalio 15 d. Kaune. 1935 m. gegužės 5 d. Kauno Rotušėje Tarptautinio Rotary atstovas iš Suomijos F. Torval įteikė Kauno Rotary klubui jo tarptautinio pripažinimo dokumentą – chartiją – ir ritualinį klubo atributą – medinį plaktuką su varpeliu. Dėl to Kauno Rotary klubo gairelę puošia Rotušės siluetas. 1938 m. balandžio 6 d. Rotary klubas buvo įkurtas Šiauliuose. Netrukus, 1938 metais liepos 15 d., Klaipėdoje taip pat buvo įkurtas pirmasis Krašto Rotary klubas. Jis veikė 11 mėnesių ir 1939 birželio 16-ąją buvo uždarytas, kai Vokietija okupavo Klaipėdos kraštą. Iki 1940 m. Lietuvoje taip pat veikė ir Vilniaus Rotary klubas. Šio klubo veiklos nebuvo spėta oficialiai įteisinti, nes 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Rotary klubų veikla buvo nutraukta, daugelis rotariečių ištremta į Sibirą. 
 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vėl pradėti kurti Rotary klubai.  Pirmasis atsikūrė ir jau 1992 m. buvo įregistruotas Tarptautinėje Rotary organizacijoje Vilniaus Rotary Klubas.
 
2001 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje įregistruotas Lietuvos Rotary Komitetas. 2011 m. birželio 8 d. Lietuvos Rotary Komitetas buvo pervadintas į Lietuvos Rotary Organizaciją. Iki 2014 m. liepos 1 d. Lietuvos Rotary klubai buvo priskirti Danijos apygardai Nr. 1460. Vėliau susikūrė savarankiška Rotary apygarda Nr. 1462. Vilniuje veikia organizacijos sekretoriatas, kuris koordinuoja Lietuvos Rotary klubų veiklą. Sekretoriate teikiama visa reikiama informacija Rotary nariams, o taip pat visiems besidomintiems Rotary veikla Lietuvoje.
 
Lietuvoje šiuo metu veikia 60 Rotary klubų (58 tradiciniai klubai bei 1 e-klubas) ir 1 Satelitinis Rotary klubas.
 

Apygardos pristatymas anglų kalba.

Rotary struktūra
Rotary organizacija sudaryta iš klubų, kurie jungiami į apygardas. Rotariečiai – savo klubų nariai, o klubai yra pasaulinės Rotary organizacijos – Rotary International – nariai. Kiekvienas klubas yra nepriklausomas ir veikia pagal savo įstatus, bet laikosi ir Rotary International Konstitucijos.
 
Klubai jungiami į apygardas, kurioms vadovauja apygardų valdytojai. Rotary apygardos valdytojas laikomas tarptautinės Rotary organizacijos pareigūnu.
Rotary International administruoja 19 narių Direktorių taryba. Rotary International Prezidentas ir Būsimasis Prezidentas taip pat yra Direktorių Tarybos nariai. Taryba kartu su komitetais, atstovaujančiais visas Rotary pasaulio dalis, susitinka kartą per metų ketvirtį.
 
Rotary International generalinis sekretorius vadovauja apie 450 tarnautojų, dirbančių 9 pasaulio Rotary taškuose. Ši pareigybė yra labai svarbi Rotary International struktūroje. Rotary International  centrinė būstinė yra Čikagos priemiestyje Evanstone, Ilinojaus valstijoje, JAV. Būtent Čikagoje 1905 m. buvo įkurta Rotary organizacija ir iš Čikagos ji plėtėsi toliau.
 
Klubas

Rotary klubai veikia laikydamiesi tipinių Rotary klubo įstatų, priimtų 1922 m. Klubas turi turėti pavadinimą, turi būti nustatytos jo teritorijos ribos, nuolatinių susitikimų, narystės, lankomumo, stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo taisyklės. Klubui vadovauja jo valdyba: prezidentas ir kiti pareigūnai. Kaip ir visų tarptautinių bei apygardos pareigūnų, jų įgaliojimai baigiasi kiekvienų metų liepos 1 dieną. Pasaulyje veikia daugiau nei 35 000 klubų.
 
Rotariečių antros pusės buriasi į Vidinio rato (Inner Wheel) klubus.
Jaunimą nuo 18 metų jungia Rotaract, o nuo 14 iki 18 metų Interact klubai.
 
Apygarda
Pasaulyje yra daugiau nei 500 apygardų, suskirstytų į 34 zonas. Paprastai vienoje apygardoje yra apie 45 klubai. Valdytojai tarnauja vienerius metus, vadovaudami ir padėdami klubams siekti Rotary tikslo ir stiprinti Rotary programas apygardoje. Į 2–3 dienų metinę apygardos konferenciją kviečiami visi rotariečiai su šeimomis, Jaunimo mainų studentai, Grupių studijų mainų dalyviai, Rotaract klubų nariai ir visi kiti asmenys, susiję su Rotary. Paprastai konferencija, grupių susitikimai, forumai, parodos skiriami Rotary International Rotary metų temai.