ICC veikla
Rotary International Apygarda 1462 Lietuvoje šiuo metu veikia Rotary Tarpvalstybiniai komitetai (Inter Country Committees - ICC) su Danijos, Ukrainos, Lenkijos, Vokietijos, Norvegijos, Baltarusijos ir Indijos Rotary apygardomis šiose šalyse.
 
1931 metais Prancūzijos  ir Vokietijos Rotary suformavo petit comite, dabar Rotary visuomenėje žinomus kaip ICC (Inter Country Committee). Tačiau tik po antrojo pasaulinio karo 1950 metais, patvirtinus ICC tarp Prancūzijos ir Vokietijos, ICC tinklas pradėjo sparčiai plėtotis Europoje ir visame pasaulyje. Netrukus abiejų šalių ICC rotariečiai, Rotary klubai ir Rotary apygardos  įsitikino, kad tik dirbant kartu prie bendrų projektų, bendrais veiksmais ir iniciatyvomis galima ženkliai prisidėti prie taikos išsaugojimo, gerinant tarpusavio ryšius ir abipusį supratimą. Šiandien  daugiau kaip 400 Rotary Tarpvalstybinių komitetų ( ICC ) Europoje, Afrikoje, Azijoje, Šiaurės bei Pietų Amerikoje veikia humanitariniu ir taikos stiprinimo pagrindu tarp dviejų šalių, panaudojant visas tarptautines Rotary programas ir iniciatyvas, padedančias stiprinti taiką tarp šalių ir šių šalių viduje. ICC yra kaip taikos ambasadoriai pasaulyje, kuriant ir vystant kultūrinius projektus tarp dviejų šalių, skatinant naujus bendradarbiavimo ir draugystės ryšius. Vienas iš ICC veiklos privalumų yra tai, kad galima iš karto kontaktuoti su visomis šalies Rotary apygardomis per tos šalies ICC koordinatorių.
 
ICC pareigūnų kontaktai šioje nuorodoje.