Nuo pašalpos prie profesijos

 
Klubas -  Vilniaus Šv. Kristoforo Rotary klubas
El. p. -  
edargevicius@gmail.com
 
Tikslas - padėti jaunuoliams ugdytis žinias, gebėjimus, nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo pasaulio galimybes, išmokti ieškoti ir sisteminti informaciją, sudaryti savo asmeninį ir pradinį karjeros planą, suvokti mokymosi visą gyvenimą prasmę. Projektas skirtas jaunuoliams, gyvenantiems šeimynose ar vaikų globos namuose.
 
Ieškome partnerių klubų, kurie globoja šeimynas, kad prisijungtu prie mūsų projekto savo darbu bei lėšomis.