Posted on Jul 01, 2021
Šiais metais sukanka 190 metų, kai Lietuvoje prasidėjo 1831 m. sukilimas. Tai buvo pagalba  Lenkijos sukilėliams prieš carinę Rusiją. Sukilime aktyviai dalyvavo bajorija, dvasininkija, miestiečiai ir valstiečiai. Šio pasipriešinimo tikslas buvo atkurti Lietuvos ir Lenkijos konfederaciją, panaikinti baudžiavą. 1831 m. sausio mėn. Vilniuje susikūrė Vyriausiasis sukilimo komitetas. Sukilimas, prasidėjęs Raseiniuose, išplito po visą Lietuvą. Po atkaklių kovų sukilimas pralaimėjo. Nemaža dalis sukilėlių, vadovaujamų kunigaikščio brigados generolo Antano Gelgaudo (1792– 1831) pasitraukė į Prūsiją. Caro valdžia numalšinusi sukilimą įvedė cenzūrą, uždarė Vilniaus universitetą, daugelį vienuolynų, panaikino Lietuvos statutą.

Minint 1831 metų sukilimo sukaktį,  Trakų Rotary klubas nutarė įamžinti šį svarbų Lietuvai ir Lenkijai įvykį. Šią idėją iškėlė Trakų Rotary klubo prezidentas Krzysztof Narkiewicz, kai sename Lietuvos kariuomenės topografijos skyriaus žemėlapyje „Aukštadvaris – Trakai”, išleistame 1937 metais, ties Drabužninkų kaimu rado pažymėtą užrašą „1831 m. sukilėlių kapai”. Visuotinu klubo narių sutarimu palaikėme šią idėją ir kreipėmės į UAB „Metalo Forma” direktorių Antaną Vaičekauską dėl atminimo lentos pagaminimo. Suderinus projektą buvo pagaminta atminimo lenta, kurios centre abiejų valstybių herbai – Lietuvos Vytis ir Lenkijos Erelis. Aplink 1831 m. sukilėlių šūkis lietuvių ir lenkų kalbomis: „UŽ MŪSŲ IR JŪSŲ LAISVĘ / ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ”.

Konkreti atminimo lentos pastatymo vieta buvo suderinta su Aukštadvario regioninio parko direktoriumi Remigijumi Noreika ir Aukštadvario seniūnu Laimiu Kvedaravičiumi.

2021 metų birželio 29 dieną netoli Drabužninkų pilkapių, Trakų Rotary klubas atidengė atminimo lentą, skirtą 1831 metų sukilimui atminti. Iškilmėse dalyvavo Trakų rajono savivaldybės l. e. merės pareigas Marija Puč, Aukštadvario seniūnas L. Kvedaravičius, Aukštadvario regioninio parko atstovė vyr. kultūrologė Rita Balsevičiūtė, Trakų raj. lenkų sąjungos pirmininkas Jaroslav Narkevič, prof. dr. Adas Jakubauskas, Vievio bibliotekos vedėja Irena Senulienė, Trakų Rotary klubo prezidentas  K. Narkiewicz ir broliai rotariečiai, UAB „Metalo Forma” direktorius A. Vaičekauskas su bendradarbiais. Sveikinimo kalbą pasakė Trakų Rotary klubo prezidentas. Trumpą 1831 m. sukilimo eigą papasakojo Virgilijus Poviliūnas. Po oficialių kalbų buvo atidengta atminimo lenta. Renginio dalyviai pagerbė sukilėlių atminimą, padėjo gėlių ir prie atminimo ženklo padarė bendrą nuotrauką.

 Lietuvos ir Lenkijos istorijos bei kultūros mylėtojams atsirado dar viena nauja atminimo vieta, kuri pritrauks abiejų šalių turistus. Drabužninkai dabar bus garsūs ne tik VI–XII a. pilkapiais, bet 1831 m. sukilimo atminimo vieta.

 

Trakų Rotary klubo past prezidentas Virgilijus Poviliūnas