Mielos Sesės ir Broliai,
 
Su malonumu jums pranešame 2022 m. kovo 25 d. apygardos „Nominacinio komiteto 2024-2025 Valdytojo kandidatūrai rinkti" sprendimą. Džiaugiamės, kad turėjome du puikius kandidatus, vienas iš kurių surinko daugiau balsų.
 
Apygardos 2024-2025 metų Valdytoju siūlomas Andrejus Geraščenko iš Klaipėdos Senamiesčio Rotary klubo.
Esame tikri, kad su Andrejumi jau esate gerai pažįstami kaip aktyviu rotariečiu, ilgamečiu Rotariados organizatoriumi ir 2021/22 metų Klaipėdos krašto Valdytojo asistentu.
Kviečiame susipažinti su Andrejaus pateikta veiklos vizija.
Taip pat, viso Nominacinio komiteto vardu, noriu padėkoti ir Broliui Egidijui Žukauskui, kurio kandidatūrą iškėlė Panevėžio Rotary klubas. Tikimės, kad jo patirtis, įžvalgos ir entuziazmas bus realizuotas prisijungiant prie apygardos komandų veiklos.
Gera žinia yra ir tai, kad teko girdėti apie dar kitus patyrusius rotariečius bei rotarietes, kurie svarstė kandidatuoti, tačiau dėl įvairių priežasčių savo ketinimus atidėjo kitam laikui. Tai liudija, kad apygardoje turime pakankamai savanorių, svarstančių ir planuojančių skirti dar daugiau savo asmeninio laiko bendram tikslui platesniame, nei tik klubas, rate. Todėl galime su skaidria viltimi ir gera energija eiti pirmyn, kurdami prasmingą trijų dimensijų, 3D, Rotarystės patirtį – bendrystę tarp įvairių patirčių ir pažiūrų sesių ir brolių narių, plėsdami akiratį įdomiuose susitikimuose bei diskusijose ir tęsdami prasmingų projektų kūrimą bei įgyvendinimą.  
 
Tolimesnė nominacijos procedūra yra ši:
  1. Kiekvienas Lietuvos Rotary klubas, jeigu nesutinka su Nominacinio komiteto sprendimu, 2 savaičių laikotarpiu, t.y. ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 11 dienos, gali konkuruoti (contest), t.y. pasiūlyti tinkamai patvirtintą alternatyvią kandidatūrą, laikantis apygardos Vadovavimo plano ir Rotary International Manual of Procedures nustatytos tvarkos.
  2. Jeigu alternatyvių pareiškimų nebus gauta, Apygardos Valdytojas Evaldas Vaineikis teiks Andrejaus kandidatūrą Rotary International Direktorių Tarybos tvirtinimui.
  3. Rotary International Direktorių Tarybos sprendimu, Nominuotasis 2024-2025 metų Valdytojas savo pareigas pradėtų eiti 2022 m. liepos 1d.
 
Viktorija Trimbel
Nominacinio komiteto ir Patarėjų Tarybos pirmininkė,
2020-2021 kadenciją baigusi Valdytoja